Osvrti

Očitovanje Hrvatske udruge nastavnika povijesti o Prijedlogu kurikuluma povijesti za osnovne škole i gimnazije

5.37Kviews

Hrvatska udruga nastavnika povijesti je neprofitna udruga osnovana 2003. godine sa misijom promicanja i podržavanja profesionalnog razvoja članova kroz angažman i kolegijalnu suradnju u organizaciji i provođenju stručnih usavršavanja i rasprava te izradi kvalitetnih nastavnih materijala. Vizija Hrvatske udruge nastavnika povijesti jest kompetentna, aktivna i angažirana zajednica nastavnika povijesti koja promiče i podržava inovativne, uključive, odgovorne i kritičke pristupe u poučavanju povijesti. Udruga trenutno broji 41 člana.

Na poziv Upravnog odbora udruge, na seminaru za nastavnike održanom 3. ožujka 2018. godine, članovi Stručne radne skupine predstavili su Prijedlog kurikuluma te izveli dvije radionice sa primjerima nastavnih aktivnosti temeljenih na njemu. Sudionici su dobili mogućnost s autorima razgovarati ne samo o stručnoj i znanstvenoj koncepciji kurikuluma već i na primjerima konkretnih nastavnih aktivnosti iskusiti kakvu nastavu povijesti donosi ovaj prijedlog. Upravo su praktični primjeri bili ključni za zorno predstavljanje svih mogućnosti koje novi kurikulum nudi. Sudionici su osobito pohvalili organizacijski princip kurikuluma (povijesni koncepti). U raspravi o predstavljenim nastavnim aktivnostima, više sudionika istaknulo je veliku prednost učestalijeg rada sa povijesnim izvorima u nastavi. Mnogi su nastavnici krutost i preopterećenost starih programa apostrofirali kao teško savladivu prepreku u ostvarivanju kreativnije i svrsishodnije nastave. Kurikulum koji daje veću autonomiju i odgovornost samim nastavnicima u osmišljavanju nastave prepoznat je kao pozitivan korak naprijed. Sudionici su naglasili važnost kvalitetnog, redovitog i tematski raznovrsnog stručnog usavršavanja za podržavanje uspješne implementacije novog kurikuluma. Predstavljanje kurikuluma i radionice koje su izveli članovi Stručne radne skupine dobili su, osim toga i najviše ocjene sudionika.

Upravni odbor Hrvatske udruge nastavnika povijesti snažno podržava Prijedlog kurikuluma jer drži da donosi značajna unaprjeđenja nastave povijesti koja će učiniti učenje povijesti zanimljivijim i korisnijim. Osim toga, tematski pristup otvara mogućnost proučavanja društvene, gospodarske i kulturne povijesti u puno većoj mjeri nego što je dosada bio slučaj. Opsežnija obrada pojedinih tema omogućit će efikasniji razvoj vještina kritičkog mišljenja, koje je deklarativno jedan od ciljeva nastave povijesti u Hrvatskoj odavno. Hrvatska udruga nastavnika povijesti od svog osnutka sudjeluje u i organizira međunarodne seminare sa edukatorima povijesti iz čitave Europe. Ovakav kurikularni iskorak učinio bi hrvatsku nastavu povijesti puno bliže standardima nastave povijesti u Zapadnoj Europi.

U konačnici, osobito značajnim držimo angažman samih nastavnika, članova Stručne radne skupine u izradi i predstavljanju kurikuluma. Držimo da njihova iskrena predanost učiteljskom pozivu i kolegijalni pristup stručnom usavršavanju mogu biti primjer i inspiracija svim dionicima obrazovnog sustava.

1 Comment

Leave a Response

HPP
Hrvatski povijesni portal je elektronički časopis za sve ljubitelje povijest.