Osvrti

O državnoj maturi iz povijesti kao izbornom predmetu 25. svibnja 2011. godine

2.59Kviews

Završilo je polaganje državne mature iz povijesti kao izbornog predmeta 25.svibnja 2011.g. Obznanjena su i pitanja i točni odgovori koje je trebalo ponuditi na postavljena pitanja. Većina pitanja je korektno postavljena i za njih ponuđeni korektni odgovori. Ono što izaziva pozornost, da ne kažem dvojbu su gotovo potpuno izostavljene cjeline drugog svjetskog rata o čemu smo ponešto mogli čitati i u tisku te neka pitanja i odgovori koje se moglo i trebalo uskladiti od školskih preko županijskih, državnih natjecanja do državne mature.

Tako na primjer pitanje br.8 sa školskih natjecanja 2011.g.IV skupina -20.stoljeće glasilo je „Država koju je regent Aleksandar proglasio 1.12.1918.zvala se:“
a) Država Slovenaca, Hrvata i Srba b) Kraljevina Jugoslavija
c) Kraljevina Srba,Hrvata i Slovenaca d) Kraljevstvo Srba,Hrvata i Slovenaca
– kao točan odgovor priznavalo se samo zaokruženo slovo d) a ovom prigodom na državnoj maturi pitanje br.60.2 ima za istu državu odgovor Kraljevina SHS što je u neskladu sa ranijim i ovim odgovorom. Da ne bi bilo zabuna to bi trebalo uskladiti i svakako ne dovoditi učenike u zabunu zašto im se jedanput na školskom natjecanju isti odgovor ne priznaje kao točan a drugi put na državnoj maturi takav odgovor je potpuno u redu.

Sastavljači pitanja imali su jasno navedene smjernice za postavljanje pitanja i trebalo su se služiti ispitnim katalogom i primjerenim odabirom pitanja koja će trebati svakom tko će se baviti poviješću kao znanošću , čak i povijest za znatiželjnike – one koje ona više interesira od nekih drugih predmeta ili samo kao mogući način upoznavanja vlastite nacionalne i svjetske povijesti. Sastavljači pitanja su slobodni u izboru i odabiru postavljenih pitanja i o tome se može raspravljati jesu li odabrali i postavili adekvatna pitanja, ali mene je zasmetalo da je iz Domovinskog rata koliko sam mogao primijetiti jedno jedino pitanje br 49. a čini mi se jako naglašen stari vijek i za pretpostaviti je da je neki od sastavljača pitanja bio vezan za to razdoblje povijesti. Uvijek kada je u pitanju pristup i izbor mogućih pitanja iz povijesti onaj drugi bi drugačije birao i postavljao ta pitanja ali treba poštovati ciljeve i držati se unaprijed određenih kriterija i zadataka. Svi koji to rade i koji su se primili tog posla znaju da to nije uvijek lako i da je lakše kada je sve gotovo to promatrati sa strane pa ako nešto i nije najbolje treba razumjeti da do propusta može doći, do subjektivnog odabira može doći na štetu nekih važnih povijesnih cjelina ali mislim da je to urađeno sa najboljom namjerom i to uvijek tako treba i gledati.

Dobro je što je svim kandidatima koji su polagali povijest na državnoj maturi priznato 33 pitanje i mislim da treba priznati pogreške ako do njih dođe i to je puno bolje nego braniti nešto što se braniti ne da i ne treba. Stoga pohvala Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja na blagovremenoj i ispravnoj reakciji i obrazloženju odluke , a ona je glasila:

O b r a z l o ž e n j e:
Dana 25. svibnja 2011. godine je u ljetnom roku proveden ispit državne mature iz povijesti. Tijekom provedbe ispita je uočena greška u ispitu. Na 33. pitanju koje se vrjednuje s jednim bodom nema točnog rješenja. Ova odluka se donosi kako pristupnici ne bi trpjeli štetu radi greške u ispitnome materijalu i radi osiguranja jednakih kriterija za sve pristupnike.

Ubuduće oni koji kontroliraju pitanja za državnu maturu trebali bi biti pažljivi i ako treba više puta kontrolirati postavljena pitanja i moguće odgovore prije slanja i provedbe mature za predmet o kojemu je riječ.

Iako će biti različitih komentara na sastavljanje pitanje i moguće odgovore na ista, mislim da je ove godine za državnu maturu urađen veliki posao a one nedostatke koji se uoče trebalo bi ispraviti kako bi zadovoljni bili svi oni koji su u ovom procesu od učenika do nastavnika , sastavljača pitanja do Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja kako bi se i ubuduće posao radio savjesno i profesionalno.

Petar Tadić
Nastavnik povijesti u Gimnaziji Sesvete.