Novosti

Predstavljena knjiga “Ekohistorija Đurđevca i Virja u drugoj polovini 18. stoljeća”

4.45Kviews

U Gradskoj knjižnici u Đurđevcu je 1. travnja predstavljena knjiga “Ekohistorija Đurđevca i Virja u drugoj polovini 18. stoljeća”, Nikole Cika, đurđevečkog povjesničara. O knjizi su govorili član suradnik HAZUdr. Dragutin Feletar, sveučilišni profesor Velimir Piškorec i urednik knjige Hrvoje Petrić. U glazbenom dijelu nastupio je Duo Bemian iz Peteranca.

U knjizi je riječ o međuodnosu ljudi i okoliša na primjeru Đurđevca i Virja u 18. stoljeću. Dakle, prikazan je utjecaj čovjeka na okoliš u kojem je i s kojim živio, ali i utjecaj okoliša na život čovjeka na ovome prostoru. Prema riječima predstavljača, ova se knjiga može smatrati značajnim multidisciplinarnim znanstvenim prilogom pri pisanju kojega je autor pokazao visok stupanj inovativnog korištenja arhivskih podataka, posebice crkvenih matičnih knjiga i kartografskih izvora, ali i poznavanje metodologije posebice ekohistorije i historijske demografije te samostalnosti, sposobnosti multidisciplinarnog pristupa, ali i znanstvenu erudiciju. Ekohistorija ili povijest okoliša, kojom se autor bavi, predstavlja inovativni znanstveni pristup, a Cikova je knjiga prva koja ovakvim pristupom obrađuje prostor đurđevečko-virovske Podravine. Stoga će Đurđevčani i Virovci, ali i stanovnici okolnih sela u njoj pronaći mnoštvo novih povijesnih i geografskih podataka i zanimljivosti o rijeci Dravi i njezinom zaobalnim vodama, Međurečkoj gori (današnjo Bilogori) i Đurđevečkim peskima, nizinskim i bilogorskom šumama, te konakima. Osim toga, autor u prilogu donosi popis obveznika podavanja župniku iz 1700., 1716. i 1733., te popis graničara iz Đurđevca iz 1772. godine. Spomenuti nas popisi zapravo upoznaju sa svim kućedomaćinima, odnosno imenima i prezimenima onih koji su tada živjeli u selima ovih dviju župa. Isto tako, zanimljiv je i popis toponima (sela, oranice, livade, vodotoci, šume), zapisanih u kartografskim izvorima kojima se autor služio kod istraživanja, a mnoge od njih je zapisao u terenskim obilascima.

Knjiga predstavlja jedno od najboljih povjesničarskih djela o Podravini.

 

Leave a Response

Hrvoje Petrić
Rođen 1972. u Koprivnici. Završio studij geografije i povijesti u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen od 2001. Stručno se usavršavao u Sjedinjenim Američkim Državama, Sloveniji, Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj i Izraelu. Doktorirao 2008. u Zagrebu. Sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Autor je brojnih radova. Za svoj je rad nagrađivan. Predsjednik je Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju. Urednik je znanstvenih časopisa «Ekonomska i ekohistorija» i „Podravina“. Izvodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju povijesti iz predmeta: Ekohistorija, Ekonomska historija, Hasburška Monarhija: imperijalna baština te Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka.