Osvrti

Predstavljanje nastavnih materijala za podučavanje o holokaustu i za prevenciju antisemitizma

1.12Kviews

U subotu, 17. listopada  2009. u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga u Zagrebu održan je seminar za diseminaciju nastavnih materijala izrađenih u suradnji s Institutom Zaklade Shoah Sveučilišta Južne Kalifornije i nastavnih materijala izrađenih u suradnji s Muzejom Kuće Anne Frank iz Amsterdama i OESS-om. Bio je to treći u nizu od četiri seminara, pa nakon Splita i Rijeke, još preostaje predstavljanje ovih nastavnih materijala nastavnicima u Osijeku.

Institut Zaklade Shoah Sveučilišta Južne Kalifornije za vizualnu povijest i obrazovanje pokrenuo je 2006. godine, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Agencijom za odgoj i obrazovanje, projekt izrade nastavnih materijala na temelju videosvjedočenja preživjelih u holokaustu u vlasništvu Zaklade. Suradnja je rezultirala izradom sedam nastavnih jedinica namijenjenih učiteljima i nastavnicima koji obrađuju temu holokausta. Autori nastavnih jedinica su učitelji i nastavnici hrvatskih osnovnih i srednjih škola i sveučilišni profesori koji su ih razradili na temelju svjedočenja na hrvatskom jeziku iz arhive Instituta kao i uz pomoć drugih izvora. Multimedijske nastavne jedinice nose sljedeće nazive: Kolaboracija, konformizam, konfrontacija; Odgovornost; Deportacija stanovništva NDH-a u ustaške logore; Stradanje žena i djece u logoru Jasenovac; i Sudbina Lee Deutsch; Sudbina zatočenih na teritoriju pod talijanskom okupacijom; Židovi u antifašističkoj borbi. Pet od sedam nastavnih jedinica trenutačno je dostupno na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa http://www.mzos.hr/) i Instituta Zaklade Shoah https://sfi.usc.edu/croatian.

Nastavne materijale na seminaru u Zagrebu nastavnicima osnovnih škola predstavili su njihovi autori: Darko Benčić temu Židovi u antifašističkoj borbi, a Goran Denis Tomašković temu Sudbina Lee Deutsch. Nastavnicima srednjih škola autorica Maja Ferček je predstavila temu Odgovornost, a Miroslav Šašić temu Kolaboracija, konformizam, konfrontacija.

Drugi predstavljeni projekt započeli su potkraj 2005. godine Muzej Kuće Anne Frank iz Amsterdama i OESS-ov Ured za ljudska prava i demokratske institucije iz Varšave u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Agencijom za odgoj i obrazovanje. Osim Republike Hrvatske u ovom projektu sudjeluju i stručnjaci iz Njemačke, Danske, Poljske, Litve, Ukrajine, Rusije, Španjolske i Švedske. Cilj projekta je izrada nastavnih materijala za prevenciju antisemitizma i ostalih oblika diskriminacije. Stručnjaci iz zemalja uključenih u projekt imali su obvezu prilagoditi nastavne materijale potrebama učenika i nastavnika u njihovim zemljama, tj. proširiti i ilustracijama obogatiti osnovni tekst koji je bio zajednički za sve zemlje. Adaptaciju za hrvatske škole napravili su dr. sc. Robert Skenderović iz Hrvatskog instituta za povijest i Loranda Miletić, viša savjetnica za povijest u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Ovaj nastavni paket sadrži tri teme: Povijest Židova i antisemitizma do 1945; Antisemitizam u Europi danas; Predrasude, diskriminacija, rasizam i antisemitizam. Osim tih triju brošura predviđena je izrada i priručnika za nastavnike. Nastavni paket predstavio je dr. sc. Robert Skenderović, a nastavnicima su podijeljene kutije s po 30 primjeraka prvih dviju tema. Paket će biti dostupan i na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Ivan Dukić
Profesor povijesti i geografije. Živi i radi u Zagrebu. Autor je nekoliko udžbenika i metodičkih priručnika. Aktivan u Hrvatskoj udruzi nastavnika povijesti.