Knjige i časopisi

Album predaka

1.24Kviews

Album predaka – Zbornik zavičajne povijesti objavila je Hrvatska udruga nastavnika povijesti u suradnji sa Školskom knjigom. Već dugo među nastavnicima povijesti postoji inicijativa o potrebi objavljivanja zbornika učeničkih samostalnih istraživačkih radova iz povijesti, projekata i radionica vezanih uz zavičajnu povijest, kao i didaktičko- metodičkih članaka nastavnika koji bi pomogli nastavnicima u unapređivanju i osuvremenjivanju nastave, posebice nastave zavičajne povijesti.

To je ovim zbornikom na neki način i ostvareno. Urednički odbor čine članovi Hrvatske udruge nastavnika povijesti: Tvrtko Božić (glavni urednik), Nikola Damjanović, Katarina Domljanović, Suzana Pešorda, Jelena Šilje Capor te Ivona Savić (urednica za povijest u Školskoj knjizi).

U zbornik su uvršteni primjeri iz nastavničke prakse i projekti kao primjeri i okviri koji mogu poslužiti nastavnicima u njihovom svakodnevnom radu. Tako se tu mogu naći: Projekt Žene i holokaust, Radionica Dubrovnik –grad po mjeri čovjeka i Zadarska blažena djeca . Vođeno je računa i o tome da se uvršteni primjeri mogu iskoristiti, implementirati i primijeniti kao strategije rada u vlastitoj nastavi.

Objavljeni su i samostalni istraživački radovi učenika iz povijesti učenika osnovnih škola i učenika srednjih škola. Samostalni istraživački radovi učenika kao posebna kategorija natjecanja iz povijesti za učenike srednjih škola uvedeni su 2000./01. školske godine, a za osnovne škole od 2006./7. školske godine. Radovi promiču istraživačke metode u nastavi povijesti, a i zavičajnu povijest jer tema ovih radova treba biti vezana isključivo uz zavičajnu povijest. Ovakvi radovi daju dodatnu dimenziju nastavi povijesti, čine je zanimljivijom i uključenijom u život lokalne zajednice.

Objavljivanje samostalnih istraživačkih radova ima za cilj dati više prostora zavičajnoj povijesti u nastavi povijesti i predstavlja pokušaj revitalizacije zavičajne povijesti i upoznavanja nastavnika s ovim vrlo zanimljivim i suvremenim strategijama i metodama rada u nastavi povijesti, a i popularizacije kategorije samostalnih istraživačkih radova učenika u natjecanju iz povijesti. Objavljeni su samostalni istraživački radovi učenika osnovnih škola: Život između Zone A i Zone B, Zdravstvo u Rijeci od srednjeg vijeka do kraja 19. stoljeća, Povijest riječkog nogometa od prvih početaka do osnivanja NK Kvarner-NK Rijeka, Nepoznato o Ivanu Gunduliću, Rijeka u vrijeme Gabrielea D’ Annunzija, Povijest rudarstva ivanečkoga kraja, Uspavani svjedok prošlosti: Ladanjsko-gospodarski kompleks Ragnina.

Objavljeni su i samostalni istraživački radovi učenika srednjih škola: Crkvica i eremitaža sv. Jere na Marjanu, Split u 13. stoljeću, Split u 17. i 18. stoljeću, Dubrovačko nahodište, Potok Vuger kroz povijest, Vještice iz Zeline-prilog poznavanju završetka progona vještica u Hrvatskoj i Dvorac Erdödy u Jastrebarskom. Čitajući radove nastavnici i učenici proširuju svoja znanja i poznavanje zavičajnih povijesti, a radovi dopunjuju, proširuju i produbljuju naša poznavanje povijesti. Radovi svakako daju dobar uvid i u istraživačke metode rada i pokazuju da se poučavanje i učenje povijesti ne sastoji samo od zapamćivanja činjenica i da može i mora uključivati i znanstvenu dimenziju i istraživački rad.

Od stručnih članaka u Zborniku su objavljeni članci: Strukturiranje samostalnih istraživačkih radova učenika iz povijesti i Povijest okoliša (ekohistorija) i zavičajna povijest, koji bi trebali  inspirirati nastavnike i pomoći im u planiranju i izradi samostalnih istraživačkih radova učenika iz povijesti te planiranju i izvedbi projekata i radionica vezanih uz nastavu zavičajne povijesti. Ovakvi članci zamišljeni su i kao poticaj nastavnicima povijesti da i sami dalje nastave teorijski i didaktičko-metodički promišljati ovaj specifični segment nastave povijesti. Ako to nije pretenciozno, nadamo se također da će ovaj zbornik ili barem neki od članaka utjecati na sastavljače kurikuluma nastave povijesti da uključe samostalne istraživačke radove učenika iz povijesti, povijest okoliša i zavičajnu povijest u kurikulum nastave povijesti, ostvarujući tako multiperspektivnost i multidisciplinarnost koje se stalno ističu kao poželjne u suvremenoj nastavi povijesti i znanosti.

Treba zahvaliti Školskoj knjizi koja je pomogla Hrvatskoj udruzi nastavnika povijesti u objavljivanju ovog zbornika, čime ova izdavačka kuća još jedanput pokazuje kako u svom djelokrugu ozbiljno radi na podizanju kvalitete nastave u hrvatskom školstvu, a samom zborniku poželjeti i daljnje izlaženje.

Nadamo se da će zbornik postati sredstvo komunikacije i suradnje među nastavnicima, da će promicati ideju što boljeg poznavanja nacionalne i zavičajne povijesti i popularizirati povijest kao nastavni predmet, te da će kao takav nastaviti izlaziti i idućih godina. Poželimo zborniku čitanost ne samo od strane nastavnika povijesti, već od svih koji se bave nastavom i koje zanimaju povijesne teme.

Suzana Pešorda
Suzana Pešorda profesorica je geografije i povijesti. Nakon završetka interdisciplinarnog studija geografije i povijesti u organizaciji Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Filozofskog fakulteta u Zagrebu, stječe diplomu profesora geografije i povijesti. Zaposlena je u Gimnaziji Sesvete, gdje već tridesetak godina predaje i jedan i drugi predmet. Posljednjih desetak godina radi i kao ispitni koordinator za državnu maturu. Objavila je niz stručnih metodičkih članaka vezanih uz nastavu Geografije i Povijesti. Radila je i kao urednica, autorica i recenzentica udžbenika i metodičkih priručnika. Sudjelovala je niz godina u radu Državnog povjerenstva za natjecanje iz povijesti. Radila je u Projektima na istraživanjima zadataka vezanim uz sadržajne analize zadataka iz Povijesti i Geografije koje je provodio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Član je uredništva časopisa Povijest u nastavi.