Skupovi i konferencije

Building Bridges in Bosnia And Herzegovina – seminar Euroclia u Sarajevu

1.23Kviews

U Sarajevu se 5.-7. studenog održao još jedan u nizu seminara u organizaciji Euroclia, kojega je i ovaj put predvodila Joke van der Leeuw-Roord, direktorica Euroclia. Ovoga je puta riječ o projektu povjesničara Bosne i Hercegovine koji su krenuli u analizu postojećih kurikuluma, što je prvi korak u izradi novoga, zajedničkoga.

U uvodu je Dr. Edin Veladžić predstavio dotadašnji rad: pet dobro posjećenih seminara, tijekom kojih su povjesničari analizirali postojeće kurikulume, ali i niz kurikuluma zemalja Zapadne, Srednje i Jugoistočne Europe te anketni upitnik u kojemu su nastavnici izrazili svoje mišljenje o postojećem kurikulumu Bosne i Hercegovine.

Dr. Edin Radušić govorio je o nastavi povijesti u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na značaj nastavnih planova i programa te njihove značajke. Pri tome je naglasio da je u budućem kurikulumu važno naći ravnotežu između akumuliranja činjenica i razvijanja vještina, te uvrstiti kontroverzne teme te tako omogućiti multiperspektivan pristup, na uštrb usvajanja jednovrsnih istina kojima obiluje postojeći nastavni plan i program.

Darko Karačić analizirao je podučavanje povijesti u školama Istočne Europe (Rumunjske, Bugarske, Mađarske, Češke i Slovačke). Njegov je opći zaključak da su udžbenici narativnog sadržaja s kombiniranom zastupljenošću nacionalne i svjetske povijesti, uglavnom sadržaja političke povijesti, a autori su izbjegavali moderne metode što zbog njihova nepoznavanja, a što zbog javnog i političkog mnijenja koje je nesklono bilo kakvoj interpretaciji prošlosti osim zvaničnog tumačenja. Posebno je naglasio primjer rumunjskog udžbenika iz 1999, koji je postao temom parlamentarne i javne rasprave, jer su autori interpretirali procese u rumunjskoj povijesti pod utjecajem novijeg historiografskog razvitka.

Dr. Boro Bronza predstavio je komparativnu analizu pozicije povijesti kao znanosti u nastavnog predmeta u europskim i svjetskim obrazovnim sustavima. Pri tome je predstavio povijest kao nastavni predmet u školama SR Njemačke, Austriji, Veliki Britaniji, SAD-u, Kanadi i Australiji. U svim državama povijest se učvrstila kao ključni predmet za oblikovanje kritičkog mišljenja kod djece svih uzrasta.

U nastavku seminara, polaznici su sudjelovali u dvije vrlo zanimljive radionice: «Povjesničari 21. stoljeća» (voditelj: Mire Mladenovski, Makedonija) i «Slike novije prošlosti» (voditelj: Leonard Valenta, BiH). Druga se radionica temeljila na dodatnom nastavnom materijalu o Bosni i Hercegovini u periodu 1992.-1995., zajedničkom projektu povjesničara Bosne i Hercegovine u kojemu su kao metodički savjetnici bili uključeni i predstavnici Srbije i Hrvatske.

Dr. Bojana Dujković predstavilaje analizu upitnika o tome što nastavnici Bosne i Hercegovine misle o planovima i programima. Analiza je između ostalog pokazala da nastavnici smatraju da je previše zastupljena politička srednjovjekovna, povijest, osmanskog razdoblja, povijest crkve, povijest Jugoslavije (1918.-1945.) i antička povijest, a da nema dovoljno kulture, lokalne povijesti, povijesti Bosne i Hercegovine 1941.-1991. te 1991.-1995, ekonomske povijesti i povijesti svakodnevice.

Tijekom okruglog stola koji je uslijedio, okupljeni su nastavnici iskazali i svoje mišljenje, s nizom konkretnih primjera iz nastave. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da se fond sati povijesti u školama Bosne i Hercegovine smanjuje, pa nastavnici ne stignu realizirati pravo odstupanja od programa (čak 30 %) zbog malog broja sati, a povijest se trenutačno uči tek u dva razreda gimnazije. Predstavnici Hrvatske, Srbije i Makedonije upoznali su nazočne s promjenama u poučavanju povijesti koje se događaju u njihovim državama.

Drugoga dana seminara održane su dvije vrlo zanimljive i konstruktivne radionice: «Kako se konfrontirati u smjeru poboljšanja komunikacije» (Toos Stegers, Nizozemska) i «Kako kreirati projekt na području edukacije povijesti» (Steven Stegers, Nizozemska).

U završnoj riječi Joke van der Leeuw-Roord sublimirala je rezultata rada ovoga seminara, najavila novu suradnju između država regije, te predstavila knjigu «School History Textbooks across Cultures» (ur. Jason Nichols).

Po završetku seminara, održana je i konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati višegodišnje suradnje povjesničara Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Za ovu je suradnju na projektu «Obični ljudi u neobičnoj zemlji» Euroclio dobio drugu nagradu Euro-mediteranske fondacije Anne Linth za dijalog među kulturama (Stockholm, 21. 09. 2009.) te nagradu za «Organizirano civilno društvo 2009.» (Bruxeless, 4.11. 2009.).

Velikani od gore prema dolje pa na desno: Che, Mire, Nikola i Ivan
Velikani od gore prema dolje pa na desno: Che, Mire, Nikola i Ivan
Ivan Dukić
Profesor povijesti i geografije. Živi i radi u Zagrebu. Autor je nekoliko udžbenika i metodičkih priručnika. Aktivan u Hrvatskoj udruzi nastavnika povijesti.