Društva - Udruge - OrganizacijeNajave

Najava znanstvenog skupa “Mihovil Pavlek Miškina”

4.01Kviews

Povijesno društvo Koprivnica i Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju ograniziraju znanstveni skup „Mihovil Pavlek Miškina“. Skup će se održati 11. svibnja 2018. u Hotelu Podravina u Koprivnici.

Program skupa:

12:30-13:00 Otvaranje znanstvenog skupa, pozdravni govori

13:00-14:15 Uvodni referati (izlaganja i rasprava)

 • Dr. sc. MIRA KOLAR DIMITRIJEVIĆ, „Moje spoznaje o životu i radu Mihovila Pavleka Miškine”
 • Dr. sc. ŽELJKO KRUŠELJ, „Miškina i logor Danica”
 • Akademik DRAGUTIN FELETAR, „Demografsko-gospodarske prilike kao poticaj književnog stvaralaštva Mihovila Pavleka Miškine”
 • Dr. sc. ZVONIMIR PAVLEK, „Miškina s drugog ugla – treća dimenzija”

14:15-14:45 Pauza za kavu i čaj

14:45-16:15 Političko i društveno djelovanje Mihovila Pavleka Miškine (izlaganja i rasprava)

 • Dr. sc. HRVOJE PETRIĆ, „Mihovil Pavlek Miškina i braća Radić”
 • Dr. sc. IVICA ŠUTE, „Seljak nije i ne može biti komunist. Mihovil Pavlek Miškina o hrvatskom seljaštvu i komunizmu”
 • Dr. sc. SUZANA LEČEK, „Pravi čovjek – Mihovil Pavlek Miškina i Seljačka sloga”
 • Dr. sc. GORAN HUTINEC, „Amerikanac u Đelekovcu: Luj Adamič i Miškina” MARIJAN ŠPOLJAR, „Miškina i Virius – braća u nevolji, duhovni sudruzi”
 • Dr. sc. VLADIMIR ŠADEK, „Djelovanje Miškine u vrijeme 2. svjetskog rata”

16:15-16:45 Pauza za kavu i čaj

16:45-17:30 Jezik i diplomski radovi (izlaganja i rasprava)

 • Dr. sc. MIJO LONČARIĆ, „O istraživanju Miškininog jezika”
 • Dr. sc. ANĐELA FRANČIĆ, „Onomastički pogled na antroponimijsku formulu Mihovil Pavlek Miškina”
 • DAVOR ILIČIĆ, „Mihovil Pavlek Miškina i politika HSS-a u diplomskim radovima Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu”

17:30-17:45 Pauza 17:45-18:45 Miškina – knjižnica, književne teme i punk rock (izlaganja i rasprava)

 • BOŽICA ANIĆ, „Knjižnica Mihovila Pavleka Miškine”
 • MIHAELA CIK, „Mihovil Pavlek Miškina i seljačka književnost u Podravini” Dr. sc. MARIO KOLAR, „Autobiografizam književnog stvaralaštva Mihovila Pavleka Miškine”
 • Dr. sc. MATIJA IVAČIĆ, „Motiv smrti u poeziji Mihovila Pavleka Miškine” GORAN ŽIVKOVIĆ, „Nenadani susret – Miškina i punk rock”

18:45-19:00 Završna rasprava

19:00 Večera za referente

Napomena za referente: Ograničeno vrijeme za priopćenja je 10 minuta, osim uvodnih referata koji mogu trajati 15 minuta

Organizacijski odbor: dr. sc. Hrvoje Petrić (predsjednik), Ružica Špoljar, prof. dr. sc. Mira Kolar, dr. sc. Mario Kolar, akademik Dragutin Feletar, Lidija Vranar, prof., Matija Torma, mag. iur.

Znanstveni skup se održava uz potporu: Udruge antifašističkih boraca i antifašista Grada Koprivnice, Općine Đelekovec i Izdavačke kuće Meridijani

Hrvoje Petrić
Rođen 1972. u Koprivnici. Završio studij geografije i povijesti u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen od 2001. Stručno se usavršavao u Sjedinjenim Američkim Državama, Sloveniji, Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj i Izraelu. Doktorirao 2008. u Zagrebu. Sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Autor je brojnih radova. Za svoj je rad nagrađivan. Predsjednik je Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju. Urednik je znanstvenih časopisa «Ekonomska i ekohistorija» i „Podravina“. Izvodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju povijesti iz predmeta: Ekohistorija, Ekonomska historija, Hasburška Monarhija: imperijalna baština te Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka.