Društva - Udruge - Organizacije

Etički kodeks nastavnika povijesti

1.99Kviews

Poštovani kolege, molimo Vas da pročitate i proučite prijedlog etičkog kodeksa. Ukoliko imate vlastitih prijedloga dopišite ih. Svojim potpisom potvrdite suglasnost sa kodeksom.

Prijedlog Hrvatske udruge nastavnika povijesti:

ETIČKI KODEKS NASTAVNIKA POVIJESTI

Odnos prema nastavi povijesti

 • Promicati kroz nastavu humane vrijednosti i suvremena znanstvena dostignuća iz povijesti, historiografije, pedagogije i drugih znanosti.
 • Poučavanje temeljiti na: izvorima, multiperspektivnosti i komparativnosti u pristupu, koristiti izvanškolske mogućnosti poučavanja i učenja (terenska nastava, muzeji,..).
 • Koristiti suvremene didaktičke i metodičke strategije u nastavi.
 • Konstantno i aktivno stručno usavršavanje.
 • Poučavanjem nacionalne povijesti istaknuti i objektivno vrednovati temeljne nacionalne vrijednosti  i postignuća.
 • _______________
 • _______________

Odnos prema učenicima

 • Promicati ljudska prava, ne promicati stranačke stavove, poticati aktivnost učenika i njihovo kritičko i argumentirano mišljenje.
 •  Razvijati povjesničarske vještine kod učenika.
 • Učenje temeljiti na istraživanjima. Pomagati učenicima da učinkovito koriste suvremene izvore Internet i TV .
 • Poštovati učenikovu osobnost.
 • Posebnu brigu posvetiti  multikulturalnom pristupu u poučavanju.
 • _________________________________________________________________

Odnos prema kolegama/kolegicama

 • Promicati suradničke odnose, podržavati inovativnost, uključenost u strukovne udruge.
 • Podržavati timski rad i razmjenu iskustva prilikom poučavanja i učenja.
 • Usmjeravati i pomagati mlađim kolegama/kolegicama.
 • Voditi brigu o profesionalnom pristupu radu.
 • ___________________________________________________________________

Odnos prema nastavnim sredstvima

 • Koristiti uz udžbenik i suvremene tehnologije u nastavi.
 • Primarni i sekundarni izvori i rad sa njima trebao bi biti sastavni dio svakog nastavnog sadržaja.
 • Objektivno i utemeljeno vrednovati sredstva, posebno njihovu metodičku vrijednost .
 • _____________________________________________________________________

                                                                                    Potpis:

                                                                                               _______________________

Prijedlog sastavile: Suzana Pešorda, potpredsjednica HUNP-a  i Ines Zečić,prof.

Listopad, 2006.

Potpisani kodeks možete poslati i na adresu udruge, HUNP, Klaićeva 1, 10 000 Zagreb

Leave a Response

HPP
Hrvatski povijesni portal je elektronički časopis za sve ljubitelje povijest.