Poučavanje povijesti

Obilježavanje Međunarodnog dana žena

Ploče s radovima učenika
6.17Kviews

Na početku godine učenici sedmih razreda uključeni u INA iz povijesti su dobili zadatke istražiti i napisati sastavke o ženama koje se spominju u našem udžbeniku. Svatko od njih ili kao zadatak za rad u paru dobio je zadatak proučiti položaj žena u određenom razdoblju (industrijska revolucija, Francuska revolucija, Prvi svjetski rat).

Trebali su koristiti najmanje dva izvora, a kako sam primjetila Hrvatski povijesni portal je koristila većina učenika. Iako smo razgovarali kako ne preporučujem Wikipediju jer postoje nama korisniji izvori, više od pola učenika je koristilo Wikipediju kao izvor za rad.

Neki su učenici pronašli i zanimljive knjige kod kuće koje su iskoristili kako bi upotpunili svoja istraživanja. Radove smo kontinuirano koristili tijekom nastave povijesti.

Dvije učenice su izradile ilustracije, žena ili događaja o kojima je bila riječ, prema udžbeniku, ali i drugim izvorima koji su im pomogli. Na posljetku učenički radovi su izloženi u školi kako bi i ostali učenici mogli saznati nešto o ženama koje su obilježile razdoblje kraja 18., 19. i početak 20. stoljeća. Svaki rad smo odložili u kuvertu s natpisom i postavili zajedno s ilustracijom na pano. Na taj način smo i mi obilježili Dan žena.

Vezani članci na portalu:

Leave a Response

Mirena Buljan-Bašić
Diplomirana povjesničarka i profesorica povijesti, a od 2014. godine i diplomirana arhivistica. Rođena u Sinju, studirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a radim kao nastavnica povijesti u Osnovnoj školi Dinka Šimunovića Hrvace.