Poučavanje povijesti

Povijesna skupina Srednje škole Sesvete

2.69Kviews

Povijesna skupina djeluje na našoj školi već četiri godine, okuplja desetak učenika. Cilj skupine je istraživanje lokalne povijesti Sesveta od strane učenika, uz pomoć nastavnika i suradnika iz lokalne zajednice. Pokušali smo učiti povijest i na drugi način. Skupinu vodi profesorica Suzana Pešorda.

Odlučili smo istražiti povijest Sesveta

Nakon što bi na redovnoj nastavi učili o pojedinom povijesnom razdoblju, iduće školske godine istražili bi što se je u tom razdoblju događalo u Sesvetama. U istraživanjima nismo koristili samo pisanu povijesnu građu, nego i rad na terenu. Potraga za lokacijama, arheološkim nalazima i ostalim povijesnim izvorima, fotografiranje nalazišta i drugo predstavljali su nam pravi izazov. Izravno na terenu uočavali smo značenje pojedinog lokaliteta ili događaja za Sesvete i okolicu , vezanog za povijesno razdoblje koje smo proučavali.

Mislili smo da će to biti lako i jednostavno. Ali prve poteškoće su se javile već prilikom prikupljanja literature. Cjelovite povijesti ili monografije Sesveta i okolice nema, nailazili smo samo na fragmentarnu građu, povezali smo se i sa našim muzejom Prigorje, čiji stručnjaci su nam pomagali u kasnijim radovima.

Istraživanja I.

Naše prvo istraživanje vezano je za razdoblje starog vijeka i nosi naslov ”Rimljani u Sesvetama”. Obilazili smo brojna arheološka nalazišta iz ovog razdoblja u sesvetskoj okolici: ostatke ljetnikovca rimskih bogataša (vila rustica) u Glavnici Donjoj, ostatke utvrde Kuzelin, gdje smo se izgubili u šumi, ostatke rimskih cesta koje su prolazile našim krajem. Pokušali sagledati značenje Sesvetskog kraja u rimskom razdoblju i njegovu povezanost sa, Andautonijom (današnje Šćitarjevo ), najvećim rimskim naseljem na ovom prostoru.

Istraživanja II.

Drugi rad nosi naslov ”Omnes Sancti”,što je zapravo latinski korijen imena Sesveta. Istraživali smo razdoblje srednjeg vijeka u Sesvetama i okolici. Nastanak samog naselja Sesvete i drugih naselja u okolici vezan je za brojne lokacije crkava i srednjovjekovnih prometnica koje su prolazile ovim prostorima i imale veliko strateško značenje: Via Magna,Via Exercituale i Via Regis.

Istraživanje III.

Prošle godine odmakli smo se sa svojim istraživanjima iz našeg kraja i zainteresirali se za osobu baruna Franje Trenka, njegov život i djelovanje, slavne bitke i pothvate koje je prošao sa svojim pandurima po cijeloj Europi.

Istraživanje IV.

Ovogodišnje istraživanje vezano je za povijest školstva u Sesvetama. Zanima nas gdje i kada su nastale prve škole u Sesvetama, kako su izgledale, tko su bili prvi učitelji i učenici, što i kako su učili itd. Istražujući usredotočili smo se na djelovanje učitelja Đure Popovića, jednog od prvih učitelja u našem zavičaju.

Suzana Pešorda
Suzana Pešorda profesorica je geografije i povijesti. Nakon završetka interdisciplinarnog studija geografije i povijesti u organizaciji Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Filozofskog fakulteta u Zagrebu, stječe diplomu profesora geografije i povijesti. Zaposlena je u Gimnaziji Sesvete, gdje već tridesetak godina predaje i jedan i drugi predmet. Posljednjih desetak godina radi i kao ispitni koordinator za državnu maturu. Objavila je niz stručnih metodičkih članaka vezanih uz nastavu Geografije i Povijesti. Radila je i kao urednica, autorica i recenzentica udžbenika i metodičkih priručnika. Sudjelovala je niz godina u radu Državnog povjerenstva za natjecanje iz povijesti. Radila je u Projektima na istraživanjima zadataka vezanim uz sadržajne analize zadataka iz Povijesti i Geografije koje je provodio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Član je uredništva časopisa Povijest u nastavi.