Grčki svijet

Laokoon i sinovi, skulptura poznata i pod nazivom Laokoonova grupa. Mramorna kopija helenističkog originala iz 2.st.pr.n.e.
Crtice

Laokoont

Prema grčkom mitu Laokoont je bio Apolonov svećenik u Troji. Kada su Grci pred Trojom kao tobožnji zavjetni dar ostavili...