Miloš Vukanović

Miloš Vukanović

Diplomirao povijest na Filozofskom fakultetu Univerzieta Crne Gore. Magistrirao međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Od 2011. godine radi kao kustos u Istorijskom muzeju Narodnog muzeja Crne Gore. Aktivno sudjeluje u aktivnostima EUROCLIO-a i Udruženja profesora istorije Crne Gore.