Tomislav Bogdanović

Tomislav Bogdanović

Diplomirao je povijest i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je povijest na Sveučilištu u Zadru. Voditelj je županijskog stručnog vijeća Koprivničko-križevačke županije.