Ingrid Alexovics

Ingrid Alexovics

Magistrirala je engleski jezik koji predaje posljednje 22 godine u srednjoj ekonomskoj školi. Zainteresirana je za teme tolerancije, ljudskih prava, demokracije i Holokausta. Živi i radi u Pečuhu.