Novo:

July 2012

Mohel – obrezivatelj

23/07/2012

Mohel je židovski naziv za ritualnog obrezivatelja u obredu “brit milah”. Njegov je posao izvršiti ritualno obrezivanje židovskih dječaka u skladu sa vjerskim zapisima u Tori (Petoknjižju). Mohel je [...]

Book of Kings

21/07/2012

„Book of Kings“ je atlas rodoslovnih karata kraljevskih dinastija i uzajamnih dinastijskih sveza monarhija Europe (i Bliskog Istoka) od antike do [...]