Novo:

August 2010

Antun Vrgoč

29/08/2010

Prof.dr.sc. Antun Vrgoč,  sveučilišni profesor, kemičar i farmaceut. Rođen je 30. kolovoza 1881. u Gunji u  graničarskoj obi­telji. Pučku školu završio u rodnom selu, a gimnazi­ju u Vinkovcima 1900. [...]

Franjo Plavšić

28/08/2010

Prof.dr.sc. Franjo Plavšić, sveučilišni profesor, diplomirani inženjer tehnologije. Rođen je u Privlaci 29. kolovoza 1946.  U rodnom selu završio osmogodišnju školu, gimnaziju u Vinkovcima 1965. Studirao [...]

Stanko Jukić

28/08/2010

Prof.dr.sc. Stanko Jukić, sveučilišni profesor, liječnik patolog. Rođen u Lipovači kraj Borova, 29. kolovoza 1941. Tu završava osmogodišnju školu, gimnaziju u Vinkovcima 1960. Otišao na studij medicine u [...]

Zlatko Posavac

27/08/2010

Prof.dr.sc. Zlatko Posavac, publicist, filozof-estetičar, humanistički znanstvenik. Rođen 28. kolovoza 1931. u Kaptolu kod Požege. Roditelji učitelji mu se doselili u Otok gdje je završio pučku školu. U [...]

Stjepan Tropsch

24/08/2010

  Prof.dr.sc. Stjepan Tropsch, sveučilišni profesor, pedagog. Rođen je u Vinkovcima 25. kolovoza 1871. Pučku školu i gimnaziju završio je u Vinkovcima 1889., a germanistiku je studirao u Grazu i Beču. [...]

Bartol Inhof

22/08/2010

Bartol Inhof, pedagog, publicist. Rođen u Nijemcima 23. kolovoza 1866. Pučku školu svršio u rodnom selu, gimnaziju u Vinkovcima 1884.  Studirao slavistiku u Grazu i Beču kod V. Jagića, završio 1889. [...]

Đuro Vanđura

22/08/2010

Đuro Vanđura,  prof., povjesničar umjetnosti, likovni  kritičar. Rođen je 1958. u Vinkovcima, maturirao 1976. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1980. Bio je ravnatelj Strossmayerove galerije [...]
1 2