Novo:

September 2007

Eugen Miskolczy

30/09/2007

Dr.med. Eugen Miskolczy, major, vinkovački gradski liječnik. Rodio se u Vinkovcima 16. siječnja 1907. Tu završava pučku školu i gimnaziju 1925. godine kao jedan od najboljih učenika gimnazije. Studij [...]

Maksimilijan Čičerić

29/09/2007

Maksimilijan Čičerić, general. Rodio se u Aradu (Rumunjska) 3. ožujka 1865. u  graničarskoj hrvatskoj obitelji. Nižu gimnaziju završio u Vinkovcima 1880. Vojnu akademiju je završio u Bečkom Novom Mjestu [...]

Žarko Cvetković

28/09/2007

Žarko Cvetković, general major. Rođen je 14. veljače 1920. u  Ostrovu. Pučku školu i gimnaziju završio u Vinkovcima 1938. Odlazi na studij medicine u Beograd, 1943. priključuje se antifašističkoj borbi, [...]

Čembalo

27/09/2007

Čembalo je glazbeni instrument s tipkama, na kojemu tipke pokreću mehanizam na čijem kraju je trzalačko tijelo (plectrum), koja trzanjem zavibriraju žice, dakle zvuk proizvode žice. Vibriranje žica pojačava [...]

Adam Filipović Heldentalski

23/09/2007

ADAM FILIPOVIĆ HELDENTALSKI, svećenik, pjesnik, teološki pisac i izdavač. Rodio se u Velikoj Kopanici 2. rujna 1792. Tu završio pučku školu a Gimnaziju u Vinkovcima 1810. Bogosloviju studirao u Đakovu, [...]

Matej Butković

23/09/2007

Matej Butković, dipl. ing., šumarski stručnjak. Rodio se 4. studenog 1902. u Komletincima. Pučku školu pohađa u Bošnjacima, a gimnaziju u Vinkovcima, maturirao je 1922. Šumarstvo studira u Zagrebu gdje je [...]
1 2